Programació curs 2022-23

CaixaForum

Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

Del Jeroglífic al WhatsApp

A mig camí entre la conferència i l’espectacle, aquesta activitat transmet la literatura com a una manera d’entendre el món a través d’un recorregut pels diversos mecanismes lingüístics que ens construeixen com a persones i societats. Des del viatge de la llengua oral a la llengua escrita i de la codificació fins a la nova escriptura l’alumnat descobrirà les convencions que han fixat la llengua en els diversos moments històrics.

Objectius de l'activitat

  • Reconèixer el funcionament de la llengua com a eina de coneixement i modificació de l’entorn.
  • Conèixer l’evolució de la llengua des de la paraula oral fins a la codificació escrita.
  • Valorar la llengua com a testimoni de la cultura per mitjà de l’aplicació d’habilitats d’observació, interpretació, pensament i diàleg.

CaixaForum Lleida: del 12 al 16 de desembre
CaixaForum Tarragona: del 16 al 27 de gener
CaixaForum Barcelona: del 13 febrer al 24 de març
CaixaForum Girona: del 17 al 22 d'abril