Programació curs 2023-24

CaixaForum

Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

Escriptura en viu

Una conversa d'ascensor, una escena a la cafeteria o una persona davant d'un quadre en una sala d'exposicions són font d'inspiració per a una primera aproximació a l'univers de l'escriptura. En aquest taller l'alumnat descobrirà les eines per observar atentament el seu entorn immediat i poder-lo traslladar al paper en blanc mitjançant la tècnica de la descripció. Tot a punt per descobrir les històries que amaguen els racons de CaixaForum?

Objectius de l'activitat:

  • Practicar l'escriptura d'una manera conscient i pautada.
  • Descobrir una nova tècnica d'escriptura i les pautes bàsiques d'aquest procés creatiu.
  • Fer servir elements i recursos de la vida real per donar vida a les invencions pròpies.

CaixaForum Barcelona: del 26 de setembre al 20 d'octubreDel Jeroglífic al WhatsApp

A mig camí entre la conferència i l’espectacle, aquesta activitat transmet la literatura com a una manera d’entendre el món a través d’un recorregut pels diversos mecanismes lingüístics que ens construeixen com a persones i societats. Des del viatge de la llengua oral a la llengua escrita i de la codificació fins a la nova escriptura l’alumnat descobrirà les convencions que han fixat la llengua en els diversos moments històrics.

Objectius de l'activitat

  • Reconèixer el funcionament de la llengua com a eina de coneixement i modificació de l’entorn.
  • Conèixer l’evolució de la llengua des de la paraula oral fins a la codificació escrita.
  • Valorar la llengua com a testimoni de la cultura per mitjà de l’aplicació d’habilitats d’observació, interpretació, pensament i diàleg.

CaixaForum Tarragona: del 6 al 17 novembre
CaixaForum Lleida: del 11 al 15 desembre
CaixaForum Barcelona: del 12 febrer al 15 de març
CaixaForum Girona: del 15 al 19 d'abril