Club de lectura

Club de Lectura

Organització de clubs de lectura
  • Sessions mensuals, trimestrals  o per tot l'any
  • Durada: 1.30h / sessió
  • Conductor de la sessió

Oferim els nostres serveis per a l'organització de clubs de lectura per a biblioteques i entitats amb temàtiques diferents:

Club de lectures Emprenedores i Empoderades: Lectures amb temes de gènere, d’empoderament de la dona, de la feina, des del sostre de vidre fins a la precarietat laboral de la gent jove, de l'equilibri ecològic, etc. Es tracta d'un club on treballem a través d’assajos o novel·les, per joves i adults amb una mirada crítica i reflexiva que volen llegir coses diferents a les habituals i que posen veu sovint a coses que els lectors ja han pensat però que mai han verbalitzat. Escriptors, dibuixants de còmics, filòsofs, periodistes o assagistes, ens posen sobre la taula i ens donen aquest punt de vista diferent per reflexionar compartint la lectura.

Club de lectura Km-0 de Ciència ficció i fantasia: És un club que treballa dos àmbits principalment: per una banda la crítica sociològica i antropològica, implícita en el gènere fantàstic que ens porta a fer de mirall de la nostra societat i, per tant a incidir en el nostre futur, i donar una mirada crítica a aquest futur de vegades molt proper. I per altra, incidim en el boom que el gènere fantàstic ha portat a la proliferació de clubs de lectura d’obres traduïdes, però que ha deixat de banda la gran riquesa d’autors i autores que treballen aquest gènere a casa nostra, per això aquest club és diu Km.0 perquè volem treballar sempre amb autors i autores de casa i editorials de proximitat. Editorials que sovint fan un treball de formigueta, per anar per camins transgressors i apostant per autors i autores locals.

Dones Insòlites, Llibres insòlits: És un club de lectura pensat per usuàries i usuaris joves interessats en les noves veus narratives catalanes. En aquest cas presentem un club clarament de gènere, perquè encara avui, al segle XXI hem de donar més veu a les autores i visibilitzar-les. Mirem d’escollir per exemple autores que han passat per una Escola d’Escriptura, que treballen en tècniques narratives aquí i allà, que escriuen sobre escriptura, gènere, hetereo patriarcat, narrativa, relat, estructures narratives diferents … però que sobretot són dones, escriptores, força joves, i escriuen en català; un triangle molt insòlit de les noves veus narratives catalanes.