Respecte a la comunicació humana i la seva simbologia, l’ordre dels factors sí altera el producte, perquè cada forma d’escriure sobre un tema concret és sensiblement diferent a les altres i aporta una visió nova de les coses.

Un llibre ens pot aportar, a més de coneixements i noves vivències imaginades, moments de pau i calma que tant es necessiten avui dia.

Si ens fixem en com parla una persona, en com gesticula i, fins i tot, en com actua, podem observar certes sincronies entre el que aquesta persona ha anat “llegint”, entès com a aprenentatges diversos mitjançant textos escrits; i el que aquesta persona és o mostra de sí mateixa. A grans trets, sol ser habitual veure que les persones més conreades o llegides, solen tenir actituds més racionals i pràctiques davant la vida, la qual cosa facilita que puguin estar millor adaptades a la mateixa.

Des que era ben petita m’han agradat els llibres. Qualsevol llibre, des d’un de poesia, novel·les o fins I tot llibres científics. Alguns d’ells m’agradaven pel seu format, color o olor. Uns altres, perquè eren capaços d’atrapar-me mes enllà de la dècima pagina. Moltes vegades, el sol fet de saber que a les meves mans havia un pou de saviesa em semblava atractiu.  (Llegir més…)