Enfront dels canvis que la societat està vivint i viurà en les dècades vinents és necessari que des de la infància els nens estiguin preparats per afrontar els conflictes d’una forma positiva.

La mediació és una via alternativa per a la resolució de conflictes en la que una persona externa, el mediador, ajuda les parts enfrontades a què puguin arribar a una entesa. Les tècniques emprades pel mediador i les seves habilitats es converteixen en eines molt adequades perquè els infants, puguin afrontar millor els seus conflictes i ajudar a gestionar els conflictes dels altres.

En tot cas, el seu coneixement i aprenentatge, atorgarà a les nenes i nens la possibilitat de fer-les servir i poder guanyar en seguretat, autoestima, autoconeixement, respecte envers els altres i reconeixement social.

Per ensenyar mediació en aquesta franja d’edat els contes poden ser un bon mitjà perquè es comprenguin els conceptes d’una forma senzilla i amena.
Els tallers són un total de set. Cadascun es presenta amb un conte que va acompanyat d’una proposta d’activitats senzilles, amenes i participatives que es poden ajustar a diversos factors: franja d’edat dels infants, característiques del grup, temps disponible. També permet, si el tema és atractiu per al grup, poder perllongar el treball a sessions posteriors.

Cada conte treballa una tècnica o mètode concret de la mediació, i de retruc, les habilitats del mediador i les emocions que genera el conflicte tractat. Partim del tractament previ del conflicte, com a element imprescindible i seguim amb les tècniques principals que són: l’escolta i l’empatia, la cerca dels motius reals del conflicte, l’empoderament, el reconeixement de l’altre, la pluja d’idees i l’acord. Els tallers representen un recorregut pel procés de mediació, des del començament fins al final.

Aquests contes están inclosos en el llibre ” Els petits mediadors” publicat per l’editorial Salvatella que treballa eines per ajudar els infants i adults a gestionar els conflictes.

Objectius

  • Reflexionar sobre els conflictes i les emocions que generen:
    – Consolidar el concepte de conflicte.
    – Veure el conflicte com un fet natural en la vida diària.
    – Ensenyar que els conflictes es poden abordar de forma positiva.
  • Aprendre i/o consolidar tècniques i habilitats pròpies de la mediació per gestionar els conflictes, tant en el cas de ser-ne part afectada com per poder ajudar en els conflictes d’altres.
  • Donar suport als dels centres escolars en el compliment dels plans de convivència i de la matèria curricular aprovada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

 

Més informació