El Projecte FAIG és un programa de diversificació curricular que es duu a terme a través d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Rovira-Forns, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Trivium Gestió Cultural té el plaer de colaborar amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogada en aquest projecte que es dirigeix a alumnat de 3r i 4t d’ESO en risc de fracàs escolar, i que presenta mancances en els seus aprenentatges i un cert grau de desmotivació per l’activitat escolar. Per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades de les de l’aula ordinària, amb activitats més funcionals i globals.

El projecte FAIG ofereix la possibilitat de realitzar diferents tallers formatius al llarg del curs, impartits per personal especialitzat (contractat per part de l’ajuntament) i amb l’acompanyament del professorat de l’Aula Oberta del centre.

Aquests tallers representen un total de 6 hores setmanals de l’horari lectiu de l’alumnat. Els tallers de TRIVIUM forman part de aquest llistat de activitats:

  • Taller de videoblogs (Taller Trivium).
  • Taller d’hípica.
  • Taller de restauració de mobles i marquetería.