Xerrada

Usos tòxics

Detecció d'usos comunicatius socials tòxics
Prevenció i ciberbullying, sextorsions, sexting, sexcasting...
 • Durada: 1.30h
 • Edats de 6è primària a ESO
 • Màxim dos grups en un matí
 • Suports tècnics: Internet, projectors, pissarres, mòbils, altres materials.

Criteri bàsic
A partir de la crítica de la capacitat de reconeixement del relat, fomentar la lectura, i identificació d’elements lingüístics, l’anàlisi de realitat comunicativa: situació, emissor, receptor, registre, continguts, redundàncies, relat…
Referència: constructivisme radical, pragmàtica, teoria de marcs.

Les sortides: punt de partida/ Estructura inicial

 • Anàlisi comparada dels relats de cyberbullying, de ficció i reals.
 • La identificació dels elements tòxics per incoherència del relat
 • Consens de detecció d’elements
 • Observació i exercici de lectura contextual
 • Introducció a la teatralització puntual, recreació

Eines

 • Relats tradicionals
 • Relats contemporanis
 • Relats de cyberbullying (i altres) reals
 • Anàlisi de relat publicitari

Punt d’arribada

 • Fomentar les actituds de lectura e interpretació de contextos de risc.
 • Facilitar l’autonomia i el criteri individual d’actuació
 • Col·laborar en l’elaboració d’un discurs de prudència en l’ús de les tecnologies de comunicació interpersonal.
 • Capacitar competencialment i en habilitats per tal de reconèixer i desmuntar comunicacions tòxiques.