Taller

Espai telers

Un espai de fils per teixir
  • 6 telers repartits en 3 moquetes
  • 18 persones teixint simultàniament
  • Espai diàfan de min. 50 m2. (sense pendents pronunciats i arrecerat del vent)
  • Muntatge: 2 hores
  • Desmuntatge: 1 hora.

Amb un fil podem arribar a teixir tota una història. Un fil, un camí que puja i baixa, que gira i regira, entortolligant-se i fent-se un bon embull. Ja tenim la troca embolicada! Uns quants nusos i tot lligat. La teranyina que atrapa els somnis o unes cordes per lligar curt el vent. He perdut el fil, on érem?

Un espai de fils per teixir sols o en companyia en uns grans telers, on petits i grans compartirem una bona estona tot fent anar les mans.

Espai cooperatiu, els participants aniran teixint a continuació del que s’ha teixit prèviament creant així, entre tots, tapissos col·lectius.